استند آجیل و حبوبات زرین 4 طبقه استیل 303 چرخدار کد 900130

11.500.000 تومان

Share

جنس استیل

ارتفاع 150

عرض 70

عمق 50

اندازه مفید هر تشتک عمق 15 عرض 40 طول 60 سانتیمتر

چرخدار

استند آجیل و حبوبات زرین 4 طبقه استیل 303 چرخدار کد 900130
11.500.000 تومان