استند آجیل و حبوبات زرین 4 طبقه استیل 303 چرخدار کد 900130

11.500.000 تومان

جنس استیل

ارتفاع 150

عرض 70

عمق 50

اندازه مفید هر تشتک عمق 15 عرض 40 طول 60 سانتیمتر

چرخدار