بست پروفیل 25 مشکی ضخامت 2.5

18.000 تومان

بست فلزی جهت نصب و مونتاژ نمودن رگال و قفسه با پروفیل با مقطع 25*25 مورد استفاده قرار میگیرد که شامل چند قسمت است :

1 – پیچ

2 مهره مخصوص چند ضلعی

3- دو فک فلزی

با این بست و پروفیل میتوانید انواع رگال و قفسه با کاربردهای مختلف بسازید

ضخامت 2/5 میلیمتر