بست نصب پروفیل 25 به دیوار کد400528

7.000 تومان

برای اینکه بتوانید قفسه یا رگالی که با پروفیل با مقطع 25*25 ساخته شده را به دیوار یا ام دی اف متصل نمایید مورد استفاده قرار میگیرد

ابتدا بست را در نقطه ای از دیوار که نشان زدیم نصب سپس پروفیل رگال یا قفسه را برروی تکه پروفیل روی بست سوار میکنیم و از بقل با پیچ سرمته بروی یکدیگر فیکس خواهیم نمود .

جنس از فلز