تگ دزگیر x40

رنگ موجود مشکی

7.400 تومان

Share

تگ دزگیر x40 بدلیل اندازه کوچکتر نسبت به تگ صدفی برای البسه های کوچک مثل لباس زیر بکار میرود

قطر تگ 4 cm

 

 

تگ دزگیر x40
7.400 تومان