جای اتیکتی چسبان

2.300 تومان

Share

این محصول برای چسباندن روی اجناس یا لبه قفسه های فروشگاه برای اعلام نوع و نرخ اجناس بکار میرود .یکی از خصوصیات این محصول ابعاد کوچک آن و قابلیت تعویض کاغذ آن میباشد . کاغذ را میتوان در داخل شیار جااتیکتی بصورت کشوئی جایگذاری یا تعویض نمود . ابعاد 4/5 *11 سانتیمتر

جای اتیکتی چسبان
2.300 تومان