جای اتیکتی چسبان

3.200 تومان

این محصول برای چسباندن روی اجناس یا لبه قفسه های فروشگاه برای اعلام نوع و نرخ اجناس بکار میرود .یکی از خصوصیات این محصول ابعاد کوچک آن و قابلیت تعویض کاغذ آن میباشد . کاغذ را میتوان در داخل شیار جااتیکتی بصورت کشوئی جایگذاری یا تعویض نمود . ابعاد 4/5 *11 سانتیمتر