حلقه شال و روسری کریستالی بزرگ

4.150 تومان

از این محصول برای آویز نمودن شال و روسری و کراوات در مزونها و منازل مورد استفاده قرار میگیرد

جنس کریستالی شفاف

عرض

ارتفاع

ضخامت