درپوش لاستیکی پروفیل 25 کد 400671

2.500 تومان

از جنس لاستیکی و انعطاف پذیر هست

جهت ته پایه پروفیل 25*25 قابل استفاده میباشد