دزدگیر شاخک وارداتی کد 400732

7.800 تومان

دزگیر شاخک  که با قفل کردن آن بر سر شاخک از بیرون آورن اجناس جلوگیری میکند

جنس از pvc

با مگنت باز میشود

مناسب تا شاخک ضخامت ۶ میلیمتر