رگال دوطرفه تنظیم شو R320

950.000 تومان

Share

رگال لباس… توسط دو بازو (لوله ای ) با قطر 2.5 سانتی‌متر در کف باعث اتصال پایه‌ها شده است، قطر لوله‌های استیل رنگ در رگال‌ 2.5 سانتی‌متر می‌باشد. پایه‌های این رگال (لوله‌های سیاه رنگ) دارای اتصال بین خود هستند بدین صورت که در هر سمت این رگال ۲ لوله سیاه رنگ مشاهده می‌کنید که در قسمت بالایی توسط بازویی به‌هم متصل شده‌اند، این اتصال باعث افزایش مقاومت پایه‌ها و تنظیم ارتفاع می‌شود.
شما می‌توانید از یک شیشه یا چوب مسطح برای قراردادن در قسمت بالایی استفاده کنید و بتوانید کفش یا سایر وسایل خود را در روی این رگال لباس قرار بدهید. تمامی اتصالات رگال پیچ‌و‌مهره می‌باشد و رگال در قسمت بالایی دارای ۵۰ سانتی‌متر عرض و طول  120 سانتیمتر که جمعا در دوطرف 240 سانتیمتر بشما فضا برای آویز لباسها خواهد داد

رگال دوطرفه تنظیم شو R320
950.000 تومان