رگال دیوار کوب جدید کد 400589

موجود رنگ مشکی

185.000 تومان

این رگال از جنس فلز با روکش رنگ ساخته  و طول لوله آن جهت آویزان نمودن لباس 70سانتیمتر و فاصله لوله محل آویزان کردن لباس از دیوار 32 سانتیمتر میباشد .