رگال دیوار کوب جدید کد ۴۰۰۵۸۹

موجود رنگ مشکی

150.000 تومان

Share

این رگال از جنس فلز با روکش رنگ ساخته  و طول لوله آن جهت آویزان نمودن لباس 70سانتیمتر و فاصله لوله محل آویزان کردن لباس از دیوار 32 سانتیمتر میباشد .

رگال دیوار کوب جدید کد ۴۰۰۵۸۹
150.000 تومان