رگال نمایشی استیل طلایی با شاخک کد 400521

1.260.000 تومان

این رگال از پروفیل استیل با قطع25*25 ساخته و با بست فلزی طلایی محکم میگردد . طول آن 120 سانت که 6 عدد رگال 7 تیله  طلایی روی آن نصب میگردد . ارتفاع آن 150 و عرض پایه 40 سانت میباشد

رگال نمایشی استیل طلایی با شاخک کد 400521
1.260.000 تومان