رگال كت تك تنظیمی کد 400642

300.000 تومان

این رگال جهت آویزان نمودن کت تک استفاده میشود

جنس چوبکار و پایه از چوب طبیعی

لوله وسط از فلز با روکش رنگ

قابل تنظیم ارتفاع از 93 تا 130 سانت