رگال 10 تیله بیضی قوطی 20 mm طلائی ضخیم کد 400621

40.000 تومان

جنس از فلز با روکش آبکاری طلائی – قابل نصب برروی پروفیل با مقطع 20 mm

طول 40 سانتیمتر

رگال 10 تیله بیضی قوطی 20 mm طلائی ضخیم کد 400621
40.000 تومان