رگال 10 تیله بیضی قوطی 20 mm مشکی ضخیم کد 400687

43.000 تومان

جنس از فلز با روکش رنگ کوره ای الکترو استاتیک – قابل نصب برروی پروفیل با مقطع 20 mm

طول 40 سانت