رگال 10 تیله بیضی قوطی 20 mm مشکی ضخیم کد 400687

35.000 تومان

Share

جنس از فلز با روکش رنگ کوره ای الکترو استاتیک – قابل نصب برروی پروفیل با مقطع 20 mm

رگال 10 تیله بیضی قوطی 20 mm مشکی ضخیم کد 400687
35.000 تومان