رگال 10 تیله بیضی قوطی 25 مشکی ضخیم کد 400618

43.000 تومان

این رگال جهت نصب بروی پروفیل با مقطع 25*25 استفاده میگردد