رگال 10 تیله بیضی قوطی 25 مشکی ضخیم کد 400618

35.000 تومان

Share

این رگال جهت نصب بروی پروفیل با مقطع 25*25 استفاده میگردد

رگال 10 تیله بیضی قوطی 25 مشکی ضخیم کد 400618
35.000 تومان