رگال 7 تیله بیضی قوطی 2 cm مشکی ضخیم کد 400688

35.000 تومان

Share

جنس از فلز با روکش رنگ کوره ای الکترو استاتیک -قابل نصب برروی پروفیل با مقطع 20 mm

طول 27 سانت

رگال 7 تیله بیضی قوطی 2 cm مشکی ضخیم کد 400688
35.000 تومان