رگال 7 تیله بیضی قوطی 25 مشکی ضخیم کد 400690

35.000 تومان

Share

جنس از فلز با روکش رنگ کوره ای الکترو استاتیک – قابل نصب برروی پروفیل با مقطع 25 mm

رگال 7 تیله بیضی قوطی 25 مشکی ضخیم کد 400690
35.000 تومان