ستون رگال مشکی ضخامت 1/25 دومتری

120.000 تومان

Share

این محصول از فلز با روکش رنگ الکترو استاتیک کوره ای ساخته شده که برای رگال بندی و قفسه بندی مورد استفاده قرار میگیرد

عرض 4 سانت

طول 200 سانت

عرض لبه خم هر طرف 1 سانت

ستون رگال مشکی ضخامت 1/25 دومتری
120.000 تومان