سطل زباله خشک فلزی متوسط کد 1900188

110.000 تومان

جنس توری فلزی با روکش رنک الکترو استاتیک کوره ای

دهانه 27 سانت

ارتفاع 29 سانت

سطل زباله خشک فلزی متوسط کد 1900188
110.000 تومان