شاخک توری ۲۰ سانت ۳ جوش مفتول ۵ mm کد ۴۰۰۶۹۲

11.500 تومان

Share

قابل نصب برروی توری

جنس فلز با روکش آبکرم

شاخک توری ۲۰ سانت ۳ جوش مفتول ۵ mm کد ۴۰۰۶۹۲
11.500 تومان