شاخک پروفیل 25*25 مشکی 25 سانت کد 400716

19.000 تومان

جهت نصب روی پروفیل 25 و آویزان نمودن اجناس استفاده میشود

طول مفتول 25 سانت