شاخک 25 سانتی پروفیل 25*25 کد 400716

15.000 تومان

Share

جهت نصب روی پروفیل 25 و آویزان نمودن اجناس استفاده میشود

طول مفتول 25 سانت

شاخک 25 سانتی پروفیل 25*25 کد 400716
15.000 تومان