شاخک پروفیل 25*25 مشکی 25 سانت کد 400716

16.800 تومان

جهت نصب روی پروفیل 25 و آویزان نمودن اجناس استفاده میشود

طول مفتول 25 سانت

شاخک پروفیل 25*25 مشکی 25 سانت کد 400716
16.800 تومان