صندلی مسافرتی تاشو 7 فنره کد 200140

رنگ بندی الوان میباشد

390.000 تومان

بدنه صندلی مسافرتی از جنس فلز با رنگ کوره ای

کف و پشت پارچه ای  مرغوب

دسته ها PVC

ابعاد باز شده :

دهانه صندلی (فاصله داخلی بین دو دسته ) 44 سانت

ارتفاع از روی زمین تا روی کفه 43 سانت

بلندی پشتی از رو کفه 83 سانت

ابعاد جمع شده :

ضخامت 6 سانت

طول 76 سانت

عرض 52 سانت

وزن 2/800 کیلوگرم