قفسه ضربدری 48*32

27.800 تومان

قفسه ضربدری  48 *32 سانتیمتر از مفتول آهنی با روکش رنگ کوره ای ساخته شده که جهت متصل کردن آن از اتصالات پلاستیکی استفاده میشود

وزن 0.26 kg
قفسه ضربدری 48*32
27.800 تومان