قفسه مشبک 32*32

27.000 تومان

قفسه مشبک 32 *32 سانتیمتر از مفتول آهنی با روکش رنگ کوره ای ساخته شده که جهت متصل کردن آن از اتصالات پلاستیکی استفاده میشود

وزن 0.28 kg
قفسه مشبک 32*32
27.000 تومان