قفسه مشبک 48*32

33.000 تومان

Share

قفسه ضربدری  48 *32 سانتیمتر از مفتول آهنی با روکش رنگ کوره ای ساخته شده که جهت متصل کردن آن از اتصالات پلاستیکی استفاده میشود

قفسه مشبک 48*32
33.000 تومان