مانکن زنانه سوزن خور خیاطی سایز 1/2

480.000 تومان

مانکن 1/2 سوزن خور زنانه در سایز کوچک طراحی شده تا در کارگاههای خیاطی و کلاسهای آموزشی جهت مصرف کمتر پارچه مورد استفاده قرار میگیرد .قابل توجه این مانکن بدلیل کوچک بودن برای مزونها و فروشگاههای لباس مناسب نمیباشد.

دور سینه 55 cm

دور کمر  41 cm

دور باسن  52  cm

ارتفاع تاسرشانه 53  cm