مانکن سر

مانکن سر برای نمایش شال و کلاه و روسری و غیره .. استفاده میشود

جنس از pvc نشکن