مگنت بازکن دزدگیر شاخک

300.000 تومان

این مگنت (آهنربا ) بسیار قوی جهت باز کردن دزدگیر شاخک استفاده میشود و حتی میتوانید تگ دزدگیر لباس را باز نمایید

قطر مگنت  2.5 سانت

ارتفاع مگنت 2 سانت

ارتفاع با پیچ 6 سانت