نردبان تلسکوپی 2/60 متری یکطرفه کد 1100219

 

ابعاد در حالت جمع شده :

ارتفاع 75 سانت

عرض 47 سانت

قطر پایه  7 سانت