نردبان مخابراتي آهني 4 متري با حائل پایین

1.400.000 تومان

Share

نردبان مخابراتی از جنس آهن با روکش رنگ الکترو استاتیک ساخته شده و قابلیت دوطرفه شدن یا هشتی را دارد . ارتفاع مفید برای استفاده یکطرفه 340 سانتیمتر و حالت دو طرفه 180 سانتیمتر .وزن قابل تحمل 100 کیلوگرم

نردبان مخابراتي آهني 4 متري با حائل پایین
1.400.000 تومان