نردبان مخابراتي آهني 5متري با حائل پایین

1.750.000 تومان

Share

این نردبان از جنس پروفیل آهن سبک با روکش رنگ الکترو استاتیک ساخته شده و دارای  تحمل وزن 100 کیلوگرم میباشد . ارتفاع مفید در حالت یکطرفه یا راسته 440 سانتیمتر و در حالت دوطرفه یا (هشت ) 220 سانتیمتر هست

نردبان مخابراتي آهني 5متري با حائل پایین
1.750.000 تومان