نردبان 5 پله الماس آلوم پارس

بدنه این نردبان آلومینیومی یک طرفه از پروفیلی با مقطع ۴۰×۲۰ سانتی متر ساخته می شود که به محصول مقاومتی بالا خواهد بخشید. ارتفاع دسترسی این نردبان پنج پله از سطح زمین ۲۹۲ سانتی متر و فاصله بین پله های آن ۲۲ سانتی متر است که استفاده از آن را برای کاربران مختلف راحت می کند. این نردبان سبک دارای پله هایی به عرض ۷.۲ سانتی متر است که بالا و پایین رفتن کاربر را به راحتی امکان پذیر می کند.نردبان پنج پله مدل الماس با رعایت استاندارد نردبان و داشتن جای مخصوص قرار دادن ابزار در قسمت بالای خود، سرعت کار را افزایش داده و به ایمنی بیشتر کاربر به دلیل عدم نیاز به بالا و پایین رفتن مکرر از نردبان منجر می شود.