نردبان 6 متری کیان(البرز) 23 پله فراز پله آهنی

2.800.000 تومان

نردبان فلزی مخابراتی در شرکت فراز پله (آلوم راد )ساخته شده که در آن پروفیل سبک آهن بکار رفته و باپوشش رنگ پودری الکترو استاتیک  که در دو حالت هشتی برای استفاده وسط ساختمان و راسته برای تکیه به دیوار میتوان استفاده نمود

نردبان 6 متری از دو لنگه 3 متری تشکیل شده و در حالت هشتی ارتفاع مفید 2.7 متر که با در نظر گرفتن قد متوسط یک کاربر تقریبا تا ارتفاع 4.5 متر دسترسی به شما خواهد داد

و در حالت راسته که به دیوار تکیه داده شود ارتفاع مفید 5.5 متر که با در نظر گرفتن قد متوسط کاربر تقریبا 6.5 متر ارتفاع دسترسی خواهید داشت

 

وزن تقریبی 20 کیلو

مقطع پروفیل پایه 3*5 سانت

مقطع پروفیل کف پله 2/5*2/5 سانت