پانل پله 23*100 ضخامت 1.5

330.000 تومان

جنس پانل پله از ورق آهن و رنگ پودري كور ه اي تشكيل شده و در ابعاد استاندارد 23*95 و 23*100 با ضخامت 1.5 و 2 ميليمتر توليد ميگردد كاربرد آن بيشتر جهت پوشش سقف نيم طبقه و يا همچنين كه از اسمش پيداست جهت اجراي پله كاربرد دارد . در بعضي از انبارها جهت قفسه بندي نيمه سنگين از پانل پله با نبشي 4*8 مورد استفاده قرار ميگيرد كه حدودا بنا به ضخامت و نوع كلاف بندي كه با نبشي يا غيره … انجام ميشود در هر متر مربع بين 200 الي 500كيلوگرم تحمل بار دارد .