پايه قفسه خود ايستا 160 سانتي آسان مشبک

753.000 تومان

پايه خودايستا يا (L ) قفسه هاي فروشگاهي از ورق آهن با ضخامت هاي 1.5 و 2 ميليمتر و در رنگهاي مختلف پودري كوره اي قابل سفارش و عرضه ميباشد .اين پايه ها در ارتفاع 150 ، 200 ، 250 سانتيمتر توليد ميگردد . در مونتاژ نمودن قفسه با اين پايه از صفحه پشت جهت پر نمودن فضاي خالي پشت قفسه ( مابين پايه ها ) و همچنين ايستادگي پايه هاي استفاده ميگردد . در قسمت جلوي پايه ها روي زمين براي جلوگيري از رفتن اجناس به زير قفسه و زيبايي بيشتر از صفحه پاخور استفاده ميگردد . كاربرد اين مدل پايه جهت قفسه بندي در كنار ديوار يا جدا سازي فضاي فروشگاه يا انبار ميباشد.