پايه نصب اتیکت کد 400689

پایه نصب اتیکت از مواد پلاستیک ساخته شده , در قسمت پایین گیره ای دارد که توسط اهرمی   باز میشود و به اشیاء مد نظر وصل میگردد  و در قسمت بالا داری گیره فنری میباشد که اتیکت در آن جای میگیرد

ارتفاع 17 سانت

عرض گیره جای نصب به محصول یا رگال 3.5 سانت

عرض گیره جای نصب اتیکت 8/5 سانت