پایه قفسه 1 متري ضخامت 1/5 دیواری آسان مشبک

96.200 تومان

پايه ديواري يا (ستون ) قفسه هاي فروشگاهي از ورق آهن با ضخامت هاي 1.5 و 2 ميليمتر و در رنگهاي مختلف قابل سفارش و عرضه ميباشد .اين پايه ها در ارتفاع 50 ، 100 ، 150 ، 200 ، 250 ، 300 سانتيمتر توليد ميگردد . براي نصب از پيچ و رولپلاك استفاده ميشود.