پروفیل استیل طلایی 25*25 ضخامت 7 دهم 3متری

450.000 تومان

جنس پروفیل استیل

وزن تقریبی هر شاخه 1.200 کیلوگرم

مقطع 2/5*2/5 cm

ضخامت 5 دهم