چرخ صندلي اداری مدل پیچی

رنگ موجود مشکی

20.000 تومان

چرخ صندلی اداری  لبه pvc

سایز پیچ : 10 میلیمتر