چوبکار استاندارد پلاستیکی کودک 6 عددی

18.000 تومان

طول 30 سانتیمتر

ارتفاع تا روی قلاب 15 سانت

ضخامت 0.5 سانتیمتر

چوبکار استاندارد پلاستیکی کودک 6 عددی
18.000 تومان