چوبكار استاندارد 5 كاره پلاستيكي بزرگ (6 عددی )کد 4600009

43.000 تومان

طول چوبکار 42.5 سانتیمتر

ارتفاع 21 سانتیمتر

چوبكار استاندارد 5 كاره پلاستيكي بزرگ (6 عددی )کد 4600009
43.000 تومان