چوبكار استاندارد 5 كاره پلاستيكي بزرگ (6 عددی )کد 4600009

40.000 تومان

Share

طول چوبکار 42.5 سانتیمتر

ارتفاع 21 سانتیمتر

چوبكار استاندارد 5 كاره پلاستيكي بزرگ (6 عددی )کد 4600009
40.000 تومان