چوبکار تک گیره کد c34

15.000 تومان

Share

چوبکار تک گیره از جنس فلز ساخته شده و جهت آویزان نمودن شلوار جین و پیراهن و غیره….. بکار میرود

بجهت رد نداختن بروی البسه سر گیرها از لاستیک استفاده شده

حلقه متحرک و از قسمت داخل گیره قابلیت چرخش دارد

چوبکار تک گیره کد c34
15.000 تومان