چوبکار تک گیره کد c34

10.200 تومان

چوبکار تک گیره از جنس فلز ساخته شده و جهت آویزان نمودن شلوار جین و پیراهن و غیره….. بکار میرود

بجهت رد نداختن بروی البسه سر گیرها از لاستیک استفاده شده

حلقه متحرک و از قسمت داخل گیره قابلیت چرخش دارد