چوبکار گیره دار طرح چوب گیره pvc

این چوبکار از جنس pvcساخته شده و مناسب جهت آویزان نمودن شلوار و دامن و روسری و غیره .. میباشد

گیره ها باندازه 4 سانت بصورت کشوئی قابل تنظیم هستند

طول 32/5 سانت

ارتفاع 14 سانت

عرض گیره  2/5 سانت

ارتفاع گیره  5/5 سانت

ضخامت قسمت پلاستیکی چوبکار 1 سانت