کلیپسی نصب پروفیل 25 به دیوار کد 400736

15.000 تومان

Share

برای اینکه بتوانید قفسه یا رگالی که با پروفیل با مقطع 25*25 ساخته شده را به دیوار یا ام دی اف متصل نمایید مورد استفاده قرار میگیرد

ابتدا بست را در نقطه ای از دیوار که نشان زدیم نصب سپس پروفیل رگال یا قفسه را برروی تکه پروفیل روی بست سوار میکنیم و از بقل با پیچ سرمته بروی یکدیگر فیکس خواهیم نمود .

جنس از فلز با روکش رنگ استاتیک

 

کلیپسی نصب پروفیل 25 به دیوار کد 400736
15.000 تومان