کمد بایگانی طبقه متحرک

6.730.000 تومان

کمد بایگانی از ورق فلزی با ضخامت 60 و 70 دهم با رنگ کوره ای الکترو استاتیک ساخته شده

بدلیل نصب ریل خاردار داخل کمد فاصله بین طبقات قابل تنظیم میباشد

عمق 36 سانت

ارتفاع 190

عرض 95

رنگ کرم