کپی هلدر متحرک سنا پلاستیک

55.000 تومان

گیره کپی هلدر در بالای مانیتور نصب میشود و بصورت چرخشی قابلیت 360 درجه چرخش را دارد

کاربرد کپی هلدر یا نگهدارنده برگه برای آویز نمودن کاغذ نوشته ها برای دید بهتر کاربران می باشد

کپی هلدر متحرک سنا پلاستیک
55.000 تومان